Долбоорлор

Бул бөлүмдө «Кыргызстан Достук жана Маданият Коому» коомдук уюмубуздун социалдык жардамдашуу, кыргыз маданиятын таанытуу, өлкөлөр арасындагы достук мамилелерди чыңдоо, иш дуйнөсүн өркүндөтүү, чет өлкөлөрдө жүргөн кыргыз жарандарынын өз ара карым катнашын күчтөндүрүү, иш дүйнөсүн өркүндөтүү жана талим тарбия жаатында иш алып баруу үчүн алдыга койгон максаттарыбызды ишке ашырууга көмөк көрсөтүлө турган долбоорлорубуз таанытылмакчы.

Уюмубуздун алгачкы долбоорлору:  

Илим-Билим

Бул долбоорубуз менен алгач Туркия жергесинде илимдин аркасында жүргөн урматтуу билим адамы, агай эжелерибизди таанытмакчыбыз. Илимдин аркасындагы мекендештерибизди таанытып, колдоо менен бирге алардын келечек үчүн кылган кызматтарын баалаганды үйрөнүүгө далалат кылмакчыбыз.

Кийинки илим-билим жаатындагы долбоорубуз Туркиядагы жогорку окуу жайларын бүтүргөн мекендештерибиздин бүтүрүү тездерин, кандитаттык тездердин, диссертациялардын билги банкасына топтоп жыйнак кылуу. Бул долбоорубуздун негизинде Туркияда билим алган мекендештерибиздин ишмердүүлүгүн таанытып, келечекте билим ала турган мекендештерге керектүү база түзүп берүү ниетибиз жатат.

Илим-билим жаатындагы кийинки долбоорубуз бул котормочулар. Илим-билим, адабият, театр жана кино, котормочулар болбосо дүйнөгө таанытыла албайт. Бул долбоорубуз менен келечекте өлкөбүздү дүйнөгө жана дүйнөнү өлкөбүзгө тааныта турган котормочуларды бир арага топтоп, иш аракеттерин колдоо үчүн иш чараларды алып бармакчыбыз.  

Иш дуйносу

Иш дүйнөсүндөгү алгачкы долбоорубуз Туркия жергесинде эмгектенип жаткан мекендештерибиздин билги банкасын топтоо. Билги банкасына бириккен маалыматтарды коомчулукка тартуулап мекендештерибиздин иш чөйрөсүнүн өнүгүүсүнө шарт түзүү. Туркиядагы иш чөйрөсү менен кызматташууга кызыккан ишкерлер үчүн оңой жеткиликтүү маалыматттарды ушул долбоорубуз менен сунуштамакчыбыз.

Келечектүү долбоор катары иш-дуйнөсү долбоорлорубузга кыргызстандыктардын эл аралык иш форуму "Бизнес Форум Кыргызстан" долбоорун демилгеледик. 2012-жылы биринчиси уюштурула турган форумду Стамбул шаарында өткөрүү боюнча чечим кабыл алып, мындан кийин дагы жыл сайын өткөзүлө турган форум болуусу үчүн өзүнчө уюштуруу комитети белгиленди. Бул форумдун негизги максаты чет элде жүрүп өз ишин өркүндөткөн ишкерлерибизге таанышуу, кабарлашуу, кызматташуу менен ишин дагы да өркүндөтүүгө көмөк түзүп берүү. Мындан кийин башка уюмдар дагы демилебизди колдоп, жыл сайын өткөзүп улантып кетет деген тилегибиз бар.

Маданият

Кыргыз маданиятын танытуу максатында Кыргызстан Достук жана Маданият Коому, Туркиянын ТРТ Аваз телерадиокомпаниясы менен биргеликте ОО Мультимедиа ортосунда жаңы бир келишимге кол коюшту. Бул келишим негизинде Кыргызстанда ОО Мультимедиа Кыргызстандын түрдүү жактарын таныткан 30 минуталык 13 эпизоддон турган теле программа даярдайт. Даярдалган телепрограммалар ТРТ Аваз телерадиокомпаниясы аркылуу эфирге алып чыгарылат.

Башына
KDMK 2014 ALL RIGHTS RESERVED