Иш дүйнөсү

Урматтуу мекендештер!

Кыргызстан достук жана маданият коому Түркия мамлекетиндеги жеке ишин ачкан жана чоң фирмаларда иштеген жаш ишкерлерди өз ара тыгыз байланыштыруу жана тааныштыруу максатында атайын бир проект түзүп жатат. Проект боюнча Түркияда Кыргызстандыктардын иштеген фирмаларынын аты-жөнү, секторлору, экспорт-импорт кылып иштешкен чет өлкөлөрү, фирмалары боюнча кеңири маалыматтар атайын коомдун сайтында жарыяланмакчы. Фирмалар арасы байланыш үчүн атайын isdunyasi@yahoogroups.com курулуп жатат. Эгерде сиз иштеген фирма дагын ал жерге жазылсың десеңиз коомго кайрылып ишкерлер мүчөлүк формун толтуруңуз. Суроолор боюнча кайрылып туруу үчүн isdunyasi@kyrgyzstan.org.tr электрондук почта адресин ачып жатабыз.
Биз бул ишкерлер тобун уюштуруудагы максатыбыз өзгөчө Россия, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Америка, Кытай жана Туркия сыяктуу өлкөлөрдө ар түрдүү соода тармактарында иш алып барып жаткан кыргыз ишкер мекендештерибизди бири бири менен тыгыз байланыштыруу.
Ишкерлерибизге Тускон, Китиад, Катиад, Рутид жана Жиа сыяктуу чоң уюмдардын бизнес форумдарына катышуу жана алардан маалымат алып туруу мүмкүнчүлүктөрүн түзүп берүү.
Биздин эң негизги максатыбыз азырынча Түркиядагы келечекте бүткүл дүнйөдөгү Кыргыздардын иштеп жаткан фирмаларынын базарын кеңейтүү.
Башына
KDMK 2014 ALL RIGHTS RESERVED