Картепе чокусуна саякат

Кыргызстан достук жана маданият коому 7-Февраль күнү Кожаэли областындажайгашкан Картепе чокусуна саякат уюштурду. Картепе кыргызчага которгондо "кардуу чоку" маанисине келет. Канчалык деңизге жакын жылуу областта жайланышса да, бийиктигинин натыйжасында кышкы туризмге ыңгайлуу.
 
Стамбулда анда-сада гана кар көргөн, чана тээпкаройногусу келген балдар-кыздарыбыз ата-эелеринин колдорунан кармак таң атпай жолго чыгышты. Жарыяланган баштап качан барабыз деп тынчсызданган балдар да жок эмес эле. Керемет Туризм бөлүп берген чоң автобус эртең менен Стамбул боюнча келе тургандардын баарын топтоп жолго чыкты. Чоң шаардагы элдин көптүгүнөн алыстап, тоонун таза абасынан терээң дем алып жыргап келүүнү эңсеген ата-энелер, Картепеге жетпей жолдо эле кубанычта болчу.

Картепе - суук, туман, кар. Барган соң бала-бакыра дароо эле чаналарды алып жайылып кеткен. Элдин көптүгүнө жана суукка карабай көптөн бери кар көрбөгөндөр, өзүнчө жыргап ойноп калышты. Карда суу болуп үшүгөндөр убакыт өткөн сайын кайра эле Кереметтин көк автобусунда топтоло башташты. Суукта үшүгөн соң, жылуу автобустун ичи бейиштей сезилет...

Чана тээп кар ойоп чарчагандары, байкелерибиз атайы Стамбулдан көтөрүп барган "көфтелери" менен тойгозушту. Тоонун чокусунда, суукта көфте бышыруу да албетте оор иш. Ага карабастан тез арада көфтелерди даярдап келгендерге сунушту.

Курсактары тоюп жүзүндө жылмайуу пайда болгон мекедештерибиз, караңгыга калбай Стамбулга карай жолго чыгышты...

9 Февраль 2015

Башына
KDMK 2014 ALL RIGHTS RESERVED