Достук Коому Эскишехирде

Кыргызстан Достук жана Маданиаят Коому Эскишехир губернатору Гүнгөр Азим Туна мырза менен жолугушту. Чолугушууда Түрк дүйнөсүндө жарыяланган Токтогул Сатылганов жылына карата Эскишехир шаарында бир симпозиум өткөрүү маселеси каралды. Ошондой эле төкмө акындык салты уланган түрк тылдүү элдеринден келген акындардын катышуусунда символикалык айтыш программасы өткөрүү иши да каралды.

22 Апрель 2014

Башына
KDMK 2014 ALL RIGHTS RESERVED