КP Стамбул шаарындагы башкы консулдугунун жаңы кеңсеси ачылды!!!

 

Кыргызстан ата-мекенибиз. Киндик кан тамган жер, аталардын жылкы айдап, апалар нан жапкан жер.  Ойногондо балдардын күлкүсү тоо ташка жаңырып, калайык калкымдын жаны жыргал тапкан жер - бул Ала-Тоо.

Кээ бирибиз билим алуу ниетинде, кээ бирибиз жер жүзүнө жайылган өз ырыскыбызды издөө иретинде келген жер Стамбул. Дүйнөдөге эң кооз шаарлардын ортосунда жер тапкан бул шаарда Ала-Тообузга ачылган бир бешик жасалып жатат. Бул эшик Стамбул шаарынын туу чокусунда (Таксим) жайгашкан Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасындагы Стамбул башкы колсулдугу.

Кыргызда эшигин көрүп төрүнө өт дегендей бул эшик эң биринчиден Кыргызстандын атуулдары эркин келип, мыйзамдын негизинде өз укуктарын толугу менен колдонуп бүткүл иштерине жооп алуусу керек болгон эшик. Экинчиден бул эшик аркылуу макалда айтылгандай биздин өлкөгө келчүү коноктордун сапарын баштап, босогодон аттаган жери. Ал жер канчалык адамга жагымдуу болсо, бул өлкөнүн төрүнө жетейин дегендердин  Кыргызстанды тез арада көрүүгө ой-сезимдерин ойготуусу башталган жер болушу керек эмеспи.

Ушундай арзуу сезимден менен элчи, башкы консул жана Кыргызстан Достук Маданият Коомунун элине күйгөн, мекенине маш болууга дайыма даяр болгон ишкерлеринин чоң салымдары менен жаңыланган, кеңейтилген, заманбапташтырылган консулдугубуздун жаңы офиси ачылып жатат.

Туркияда жашап жаткан ар бир Кыргызстан атуулунун сыймыйтандырчуу бул жетишкендикке өз көзүңүз менен күбө болуп, мамлекетибиздин байрагы дагы бийигирээк желбирешине, улуттук гимнибизди колуңузду көкүрөгүңүзгө коюп үнүнүздүн чыгышынча дүйнөгө эркиндиктин маанисин дагы бир ирет жаңыртуу ниэтинде өз колдооңузду көрсөтүп кетүүңүздөр үчүн баарыңыздарды бул аземге чакырабыз.

Ачылыш аземинде улуттук ашыбыздан жана суусундуктарыбыздан даам татып, Таксимде курула турган боз-үйдө досторубуз менен баарлашып кетиңиздер.

Ачылыш 12:00 Таксим.

 

6 Апрель 2014

Башына
KDMK 2014 ALL RIGHTS RESERVED