Коом жетекчисинин кайрылуусу

Күндөн күнгө коомубуздун мүчөлөрү көбөйүп уюштурган программаларыбыздын деңгеели жогорулап, мындан ары да коомубуз көптөгөн максаттарга жетишүүгө умтула бермекчи. Аткарылып жаткан иш-арекеттердин жана мындан аркы максаттардын негизинде, боордош Түркия мамлекетинде жашап, иштеп жана билим алып жаткан Кыргызстандык атуулдарыбыздын ынтымагын бекемдөө, биримдигин чыңоо менен бирге мекенибиз Кыргызстан жана бир тууган Түркия мамлекети ортосундагы ар түрдүү мамилелердин өркүндөп өсүшү, элибиздин, жерибиздин келечеги кең болушу үчүн салым кошуу сыяктуу жоболор жатат.

 

25 Ноябрь 2011

Башына
KDMK 2014 ALL RIGHTS RESERVED