“Табигый илимдерди окуп үйрөнгүлө.”

Чыңгыз Айтматов өзүнүн туулган күнүнүн 70 жылдык мааракесине карата өлкөбүзгө келгенде, тил боюнча пикирин сурадык.

 Жем Арслан: Түрк тилдерин жана дүйнө тилдерин үйрөнүү боюнча сиздин пикириңиз кандай?

Чыңгыз Айтматов: Түрк дүйнөсүндө жашаган жаштардын келечегине көз жүгүрүп, жаштарга айтаар кеңешим мындай болмокчу: Табигый илимдерди окуп үйрөнгүлө. Силер, жаштар, сөзсүз түрдө бир башка тилди үйрөнүшүңөр керек. Ал кайсыл гана тил болбосун пайдасы тиет.

Ошону менен бирге эң негизгиси түрк тилдерин коргоп үйрөнсөңөр жана башка дүйнө тилдерин дагы билсеңер, түрк маданиятынын, илиминин жана аң-сезиминин өнүгүп-өрчүшүнө көмөкчү болосуңар. Менин оюмча түрк жаштары өздөрүн ушул ишке арнаш керек.

Жем Арслан: Түркология багытында окуп жатабыз, бирок шарттардын жеткиликтүү экенине ишенбейбиз.

Чыңгыз Айтматов: Түрк тили бөлүмүндө окуган жаштарга өлкөбүздө жана башка түрк өлкөлөрүндө кандай шарттар түзүлгөн? Менин оюмча сиздерге мүмкүнчүлүк жана шарт түзүлүп берилиш керек. Эгер сиз бул бөлүмдө окуп жатсаңыз жана бүтүрө турган болсоңуз, бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланышыңыз керек. Айрыкча сиздер үчүн жумуш да болушу зарыл. Бул жумуштардын башында билим берүү, мугалимдик кесип жана илим изилдөө болуш керек.

Сиздер өздөрүңүздөр эмгектенип изилдешиңиздер зарыл. Сиздерге эч ким даярдап алып келип бербейт. Дал ушулар менен өздөрүңүздөрдү көрсөтөсүздөр. Сыртка өзүңүздөрдү таанытканда түрк маданиятын байытып жогорулатасыздар.

Маектешкен Жем Арслан

26 Март 2013

Башына
KDMK 2014 ALL RIGHTS RESERVED